Østfold Ungdomsorkester er et prosjektorkester som samler ungdommer som spiller strykeinstrumenter fra hele fylket. Vi har de senere årene hatt to til tre prosjekter i løpet av året, gjerne i samarbeid med andre.

ØUO casual bwEt av de faste prosjektene er nyttårsseminaret/mini-leir under ledelse av Øystein K. Vingerhagen. Nedenfor er en video av ekstranummeret som ble spilt på konserten på Kulturtorget på Sandesundsveien skole 29. januar 2017 og Halloween Spooktacular som ble spilt i Bibliotekets Aula i Fredrikstad 20. januar 2019: